May 28, 2023

คาถาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม คาถาโชคลาภ การงานสำเร็จดั่งหวัง

คาถาหลวงพ่อกวย อีกหนึ่งคาถาที่มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน ให้ประสบความสำเร็จอย่างใจนึก รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภ โดยหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม นั้น เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาท เป็นที่ศรัทธาของประชาชนที่ยังคงเดินทางไปกราบไหว้ที่วัดโฆสิตารามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงวัตถุมงคลอย่างเหรียญ หรือพระเครื่องของท่านยังได้รับความเลื่อมใส และได้รับความนิยมในการบูชา อาทิ พระสมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ, พระสมเด็จหลังรูปเหมือน, พระแหวกม่าน เป็นต้น

คาถาบูชาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

ตั้งนะโม 3 จบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ อิติสุคะโต ชุตินฺธโร นะโมพุทธายะ นะสิวัง พรหมมามะอะอุ (อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร)

คาถาหลวงพ่อกวย
โสทาโย นะโมนะมัสสกาโร โสทายะอิมังคาถา พุทธะมาเรโส ธัมมะมาเรโส สังคะมาเรโส

เมื่อกล่าวคาถาเสร็จ ให้ตั้งสมาธิ เอ่ยชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และขอพรให้ได้งานดังหวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *